HOLISTICKÁ DRAMA TERAPIE

DRAMA TERAPIE

ODMASKUJ STRACH, HANBU, VINU A EMOČNÍ DLUH

Kreatívní, hravá a alternatívní terapie

DIALOGICKÉ JEDNÁNÍ

DIVADLO TERAPIE

DIVADELNÍ IMPROVIZACE

TANEČNÍ IMPROVIZACE

PRÁCE S MASKOU

PSYCHOSOMATICKÁ DRAMATERAPIE

Jedním z nejstarších způsobů, jak vyjádřit naše nejhlubší myšlenky, emoce a pocity, je vyprávění příběhů. Hlasem. Pohledem. Pohybem. Dotykem. Příběh o síle záměru, imaginace a energie. THE STORY DRAMA THERAPY je holistický, expresivní a nemanipulatívní přístup k individuální psychoterapii využívající především dramatické, divadelní a na tělo zaměřené metody. Klient se může naučit poslouchat potřeby svého fyzického, mentálního, emočního a spirituálního těla a nastartovat proces sebeléčení vnitřní moudrostí a energií. THE STORY DRAMA THERAPY vytváří kreatívním a hravým spůsobem transformující energii, která odkrývá a léčí základní příčiny fyzických, mentálních, emocionálních a duchovních problémů. THE STORY DRAMA THERAPY se zaměřuje na proces rozšíření sebeuvědomění skrze pohyb, dotyk, tělesnost, dramaterapeutické techniky jako jsou improvizace, budování a proměna charakterů či rolové hry, masky, které zobrazují alter ega či skryté osobnosti. Odehrávající se fiktivní a divadelní dění se prostřednictvím improvizace znovu propojuje s energetickou pamětí, umožňuje přístup k osobním zkušenostem z bezpečného odstupu a humorním nadhledem, přičemž dochází ke katarzi, uvolnění tenze a akceptaci bytí pochopením kořenů problémů. Ne poznání dramatu života, ale jeho pochopení vede ke katarzi. Důsledkem terapie je rozšíření sebeuvědomění, integrace a uzavření nedokončených vnitřních záležitosti. Naše duševné a tělesné diagnózy jsou jen labyrint symptomů, se kterými se silně identifikujeme. Naší přesnější diagnózou je strach ze života a druhých, sebenenávist a odmítání lásky, pocit oběti a nemilování, velká potřeba kontroly, přehnaná ochrana, odpírání potěšení a mnoho dalších dysfunkcí. Nejčastější příčinou naší dysfunkce je odpojení se od našeho autentického já ve společnosti, které zabíjí autenticitu.

THE STORY DRAMA THERAPY JE KREATÍVNÍ, RYCHLÁ A JEDNODUCHÁ. BEZ SOUZENÍ, PŘEDSUDKŮ A MANIPULACE. PRACUJE S POCITY STRACHU, VINY, HANBY A EMOČNÍHO DLUHU. JE VHODNÁ NA ŘEŠENÍ NASLEDUJÍCH ŽIVOTNÍCH TÉMAT

ÚZKOSTNÉ STAVY

PANICKÉ ATAKY

TRAUMA Z DĚTSTVÍ

INTERGENERAČNÍ TRAUMA

STRÁTA BLÍZKE OSOBY

SPRITUÁLNÍ KRIZE

PSYCHOSOMATICKÉ POTÍŽE

COMING OUT

ZÁVISLOST VE VZTAZÍCH

PARTNERSKÉ VZTAHY A ROZCHODY

BODY IMAGE A SEBEVĚDOMÍ

SYNDROM VYHOŘENÍ

Praktické informace

Cena: 2,500 Kč – 90 MINUT Platba je možná po terapii v hotovosti anebo platební kartou. Tvoje peníze z této terapie podporují pražskou komunitu alternativního divadla prostřednictvím naší neziskové organizace Theatre Club.

Místo:  Individuální soukromé terapie probíhají v prostoru zvaném Kreatívní laboratoř. Terapie poskytujeme osobně v prostoru divadelního klubu a neziskové organizace THE STORY Theatre Club Slovinská 13, Praha 10.

Online terapie: 90-minutové terapeutické sezení  je možné prostřednictvím videohovoru Skype.

Délka setkání : Terapie trvá 90 minut, pokud se s terapeutem nedomluvíš jinak.

Storno: Potvrzením rezervace se termín stává závazným, a pokud ho potřebuješ zrušit či změnit, udělejt to, prosím, alespoň 48 hodin pomocí sms nebo emailu, abychom setkání mohli nabídnout někomu jinému.

Délka spolupráce: Nabízíme jednorázové a rychlé terapie. Sám si volíš počet terapií a frekvenci v souvislosti od náročnosti problému. Nejčastěji se setkáváme po vzájemné dohodě, jednou za týden po dobu jednoho měsíce. V praxi to znamená, že délka spolupráce se pohybuje od jedné do čtyř sezení.

Recenze

Martin je super nejen terapeut a hlavně bezva člověk. Děkuji a určitě můžu doporučit.

Zdeněk, Praha

Terapie mi pomohla v mých zmatcích když mi chyběla vůle do života. Ze srdce doporučuji všem kdo potřebují pomoc.

Kateřina, Praha

Martin své práci dokonale rozumí a opravdu pomůže. Dokáže najít příčinu potíží a vyřešit jí.

Jakub, Praha